Πλατφόρμα Συνεδριάσεων

Συλλογικά όργανα

Συλλογικό όργανο (Κωδικός)Πρόεδρος Τύπος
Οικονομική Επιτροπή 2021 (OE21)Γραμματέας Καμπούρης Νικόλαος
Οικονομική Επιτροπή 2022 (OE22)Προέδρος Γεώργιος Κουτσάκης
Οικονομική Επιτροπή 2023 (OE23)Προέδρος Γεώργιος Κουτσάκης