Πλατφόρμα Συνεδριάσεων

Συλλογικά όργανα

Συλλογικό όργανο (Κωδικός)Πρόεδρος Τύπος
Δημοτικό Συμβούλιο 2021 (DS21)Πρόεδρος Μαρία Γεωργιάδου
Δημοτικό Συμβούλιο 2022 (DS22)Πρόεδρος Μαρία Γεωργιάδου
Δημοτικό Συμβούλιο 2023 (DS23)Πρόεδρος Μαρία Γεωργιάδου