Πλατφόρμα Συνεδριάσεων

Πληροφορίες Πλατφόρμας

Η πλατφόρμα Open Pnyka δημιουργήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος από τον κ. Απόστολο Βεράνη υπό την επίβλεψη του Δρ. Λεωνίδα Φραγγίδη . Η χρήση της υπόκειται σε άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές. Παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και αποτελεί έργο ελεύθερης διανομής.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

Προσωπικές Πληροφορίες

Ο κ. Απόστολος Βεράνης εργάζεται στον Δήμο Ηράκλειας Σερρών , προΐσταται του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρακολούθησε με επιτυχία το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Υπηρετώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση επί σειρά ετών διαπίστωσε ότι οι αλλαγές στις εργασιακές διεργασίες έρχονται όταν ωριμάσουν οι συνθήκες. Οι αλλαγές αυτές, επιτυγχάνονται, είτε μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων, είτε όταν παρουσιάζονται εύχρηστες εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας. Ευελπιστεί, η πλατφόρμα Open Pnyka να αποτελέσει μία εύχρηστη εναλλακτική μέθοδο εργασίας διευκολύνοντας το έργο, τόσο των εργαζομένων , όσο και των μελών του συλλογικού σας οργάνου, καθώς μπορεί να συμβάλει στην μείωση της γραφειοκρατίας και να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, βελτιώνοντας έτσι την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ανάλογης αποδοχής ευελπιστεί ότι θα τύχει και από την Ακαδημαϊκή κοινότητα προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη της στο μέλλον.

Mπορείτε να επικοινωνήσετε με τον δημιουργό της πλατφόρμας στο e-mail: info@openpnyka.org. Διατηρώντας μία συνεχή επικοινωνία θα είμαστε σε θέση να βελτιώνουμε την πλατφόρμα σύμφωνα με τα όσα μας αναφέρετε.