Πλατφόρμα Συνεδριάσεων

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Εισηγήσεις θεμάτων προς Δημοτικούς Συμβούλους
- Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2020 -

Έπειτα από το αίτημα δημοτικού συμβούλου να δημιουργούμε ένα αρχείο για όλες τις εισηγήσεις των θεμάτων στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων , θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτό διότι το παραγόμενο αρχείο για μία τυπική συνεδρίαση. Το αρχείο που παράγεται είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος και θα δημιουργήσει τα εξής προβλήματα:


1) Μεγάλο χρόνο αναμονής για το upload (ανέβασμα) στην πλατφόρμα συνεδριάσεων.
2) Μεγάλο χρόνο αναμονής για το download (κατέβασμα) στον χρήστη. Ειδικά εάν αυτό γίνει την ώρα της συνεδρίασης θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα.
3) Μεγάλη κατανάλωση δεδομένων εάν πρόκειται για κινητές συσκευές που χρησιμοποιούν τα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας.


Η ομάδα υποστήριξης της πλατφόρμας δοκίμασε κάθε πιθανό τρόπο επίλυσης του προβλήματος αλλά δεν κατέστη δυνατό να μειωθεί το μέγεθος του παραγόμενου αρχείου.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή της πλατφόρμας κ. Βεράνη Απόστολο.