Πλατφόρμα Συνεδριάσεων

About

Δήμος Ηράκλειας
Πλατφόρμα e-Συνεδριάσεων Δήμου Ηράκλειας 
Διαχειριστής Βεράνης Απόστολος
  • 10
  •   -  Open Courses0
  •   -  Registration required0
  •   -  Closed courses10
  • 34
  •   -  Teachers1
  •   -  Students33
  •   -  Guest User0