Πλατφόρμα Συνεδριάσεων

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Δήμος Ηράκλειας
Πλατφόρμα e-Συνεδριάσεων Δήμου Ηράκλειας 
Open eClass 3.7.5»
Διαχειριστής Βεράνης Απόστολος
  • 20
  •   -  Ανοικτά συλλογικά όργανα0
  •   -  Απαιτούν εγγραφή0
  •   -  Κλειστά συλλογικά όργανα20
  • 35
  •   -  Πρόεδροι1
  •   -  Μέλη34
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης0