Πλατφόρμα Συνεδριάσεων

Η Πλατφόρμα e-Συνεδριάσεων Δήμου Ηράκλειας είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Αποτελεί την προσπάθεια του Δήμου Ηράκλειας για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων που αφορούν τα συλλογικά του όργανα. Με την χρήση της Open Pnyka εξοικονομούνται πόροι και εργατοώρες , μειώνεται στο ελάχιστο η ανάγκη εκτυπώσεων και βελτιώνεται το οικολογικό αποτύπωμα του Δήμου. Παράλληλα το υλικό των συνεδριάσεων οργανώνεται με τρόπο που βοηθάει τα μέλη των συλλογικών οργάνων να ασκούν αποτελεσματικά το έργο τους.

Η χρήση της πλατφόρμας εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ' αρίθμ. 02/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας (ΑΔΑ 6ΠΥΤΩΡΤ-Η0Ο ).

Ανακοινώσεις

 • - Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2020 -

  Έπειτα από το αίτημα δημοτικού συμβούλου να δημιουργούμε ένα αρχείο για όλες τις εισηγήσεις των θεμάτων στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων , θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτό διότι το παραγόμενο αρχείο για μία τυπική συνεδρίαση. Το αρχείο που παράγεται είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος και θα δημιουργήσει τα εξής προβλήματα:


  1) Μεγάλο χρόνο αναμονής για το upload (ανέβασμα) στην πλατφόρμα συνεδριάσεων.
  2) Μεγάλο χρόνο αναμονής για το download (κατέβασμα) στον χρήστη. Ειδικά εάν αυτό γίνει την ώρα της συνεδρίασης θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα.
  3) Μεγάλη κατανάλωση δεδομένων εάν πρόκειται για κινητές συσκευές που χρησιμοποιούν τα δεδομένα της κινητής τηλεφωνίας.


  Η ομάδα υποστήριξης της πλατφόρμας δοκίμασε κάθε πιθανό τρόπο επίλυσης του προβλήματος αλλά δεν κατέστη δυνατό να μειωθεί το μέγεθος του παραγόμενου αρχείου.
  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή της πλατφόρμας κ. Βεράνη Απόστολο.

Ευχαριστούμε θερμά το Ακαδημαϊκό δίκτυο GUnet καθώς επίσης και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Διεθνές Πανεπιστημίου
Available on the App Store
Available on the Play Store